Lời nói đầu

Nhân viên văn phòng thường sử dụng Word bằng năng lực của đôi bàn tay: thụt dòng bằng tay, định dạng giống nhau từng tí một bằng tay, tự điền tiêu đề đầu trang/chân trang bằng tay v.v.. Thể hiện hết mình bằng chữ: mô tả quy trình bằng chữ vì vẽ hình quá mất thời gian, sẵn sàng viết phần mô tả dài dòng vì bảng không thành thạo v.v..
Trong khi hoàn toàn có thể: thụt dòng tự động giống nhau, thay đổi hoàn toàn phong cách của tài liệu chỉ bằng một vài nhấn chuột, tự động nhập nội dung cho tiêu đề đầu/chân trang v.v.. Tự tin sử dụng hình ảnh vì hóa ra kỹ thuật vẽ hình khi biết đúng thì rất nhanh và đơn giản, điều chỉnh cấu trúc bảng nhanh gọn giúp người xem dễ dàng theo dõi nội dung v.v..

Mục tiêu

  • Tự tìm được các chức năng cần sử dụng.
  • Thực hiện được các thao tác nhập dữ liệu và định dạng văn bản theo chuẩn.
  • Tạo được tài liệu chuyên nghiệp, thống nhất bố cục định dạng.
  • Tự động hóa được việc liệt kê dữ liệu
  • Tổ chức được cấu trúc nội dung với bảng
  • Thể hiện được nội dung trực quan bằng hình ảnh
  • Sắp xếp được cấu trúc trang trên tài liệu
  • Rà soát được các vấn đề trên tài liệu trước khi xuất bản