Lời nói đầu

Nhiễm virus thành chuyện thường ngày dù được cài đầy đủ phần mềm diệt virus mạnh nhất, máy không khóa để ở nhà bị mượn sử dụng rồi dính virus mã hóa mất toàn bộ tài liệu, ra đường lỡ để mất máy không tiếc chỉ thẫn thờ lo mất tài liệu quan trọng, ra đường mang máy xách tay

Mục tiêu

  • Hiểu rõ các yếu tố bảo mật cần có khi sử dụng máy vi tính.
  • Thiết lập được các biện pháp bảo mật máy tính thông thường.
  • Thiết lập được các biện pháp bảo mật máy tính khi truy xuất hệ thống mạng.
  • Thiết lập được các biện pháp đảm bảo mất máy không mất &/ rò rỉ dữ liệu.

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian: ½ ngày.
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE.