Lời nói đầu

Excel là một phần mềm bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office. Phần mềm này giúp người dùng ghi lại dữ liệu, trình bày thông tin dưới dạng bảng, tính toán, xử lý thông tin nhanh chóng và chính xác với một lượng dữ liệu lớn.
Officelab sẽ mang đến cho học viên những bài học bổ ích, sâu sắc, giúp giải đáp khó khăn, thắc mắc trong những bảng tính phức tạp, đào tạo kiến thức từ cơ bản cho tất cả học viên qua ba liệu trình học.
Phần 1

Là khóa học đầu tiên trong chuỗi các khóa học về Excel của IEIT và Officelab. Với khóa học này, học viên sẽ hiểu được ý nghĩa và vận dụng hoàn chỉnh các chức năng nền tảng (bắt buộc phải biết) để sử dụng Excel hiệu quả.
Đồng thời các bài tập tình huống thực tế trong khóa học Excel sẽ trang bị cho học viên khả năng vận dụng nhanh chóng các kiến thức trong bài vào thực tế công việc.

Phần 2

Là khóa học thứ 2 trong chuỗi các khóa học về Excel của IEIT và Officelab. Với khóa học này, học viên sẽ vận dụng được các chức năng mạnh mẽ trong Excel để hỗ trợ các chức năng trong phần 1 nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.
Các bài tập trong khóa học Excel phần 2 đều sử dụng tình huống thực tế giúp học viên nhanh chóng xử lý các vấn đề gặp phải trong công việc.

Phần 3

Là khóa học thứ 3 trong chuỗi các khóa học về Excel của IEIT và Officelab. Trong 2 khóa học trước, phần lớn công việc đã được xử lý hiệu quả nhưng còn đơn giản. Trong phần 3, học viên sẽ vận dụng được các chức năng giúp tổng hợp, phân tích, tối ưu dữ liệu; các chức năng xử lý, ngăn ngừa lỗi v.v.
Các bài tập đều sử dụng tình huống thực tế giúp học viên ngoài nắm được nguyên tắc còn hoàn thiện được chức năng, từ đó nhanh chóng xử lý các vấn đề gặp phải trong công việc.

Excel  Phần 1

Bài 1. Làm quen với Excel

Bài 2. Lập công thức trong Excel

Bài 3. Điều chỉnh dữ liệu trong Excel

Bài 4. Định dạng trong Excel

Bài 5. In ấn trong Excel

Bài 6. Quản lý sổ tính

Bài 7. Tùy biến Excel

 

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng

Excel Phần 2

Bài 1. Xây dựng công thức nâng cao

Bài 2. Phân tích dữ liệu

Bài 3. Tổ chức dữ liệu bằng Table

Bài 4. Thể hiện dữ liệu trực quan với Biểu đồ

Bài 5. Phân tích dữ liệu với PivotTable. Slicer và PivotChart

Bài 6. Sử dụng đối tượng đồ họa

Bài 7. Các kỹ thuật nâng cao sổ tính

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng

Excel Phần 3

Bài 1. Làm việc với nhiều bảng và sổ tính

Bài 2. Nhập dữ liệu từ nguồn ngoài Excel

Bài 3. Kiểm soát các công thức

Bài 4. Chia sẻ và bảo vệ sổ tính

Bài 5. Thiết lập các chức năng tự động

Bài 6. Sparklines

Bài 7. Phân tích

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng