Lời nói đầu

Outlook có tên đầy đủ là Microsoft Outlook, một ứng dụng thuộc bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Ứng dụng này được ra đời với vai trò đầu tiên là quản lý email hỗ trợ người dùng trên đa nền tảng, từ PC đến điện thoại. Tuy được biết đến nhiều nhất qua tính năng gửi và nhận email. Outlook còn tích hợp cả lịch làm việc, danh bạ đồng nghiệp, quản lý các ghi chú và lưu trữ tệp công việc.
Officelab mang đến cho học viên nắm vững kiến thức về cách sử dụng email sao cho hiệu quả nhất chỉ trong hai liệu trình học.
Phần 1

Trong khóa học này, bạn sẽ sử dụng Outlook để quản lý thông tin liên lạc qua email của mình, bao gồm soạn, đọc và trả lời email; lên lịch các cuộc hẹn và cuộc họp; quản lý thông tin liên hệ; lên lịch các công việc và tạo ghi chú; tùy chỉnh các tùy chọn trả lời tin nhắn và sắp xếp thư của bạn.

Phần 2

Trong khóa học này, bạn sẽ sử dụng các tính năng nâng cao của Outlook để tùy chỉnh và quản lý liên lạc qua email của mình, bao gồm cả việc sử dụng các tính năng nâng cao để sắp xếp email; quản lý các tùy chọn và cài đặt lịch; quản lý thông tin liên hệ; lập kế hoạch nhiệm vụ; và quản lý các bản sao lưu Outlook và cài đặt tệp dữ liệu

Outlook Phần 1

Bài 1. Làm quen với Outlook

Bài 2. Điều chỉnh tin nhắn/nội dung

Bài 3. Làm việc với đính kèm vào dấu hiệu

Bài 4. Điều chỉnh các tùy chọn tài liệu

Bài 5. Tổ chức thông điệp

Bài 6. Quản lý liên hệ

Bài 7. Làm việc với Lịch

Bài 8. Làm việc với nhiệm vụ và ghi chú

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng

Outlook  Phần 2

Bài 1. Sửa đổi thông điệp và tin nhắn

Bài 2. Tổ chức, tìm kiếm và quản lý thông điệp

Bài 3. Quản lý mailbox của bạn

Bài 4. Tự động quản lý tin nhắn

Bài 5. Làm việc với các thiết lập lịch

Bài 6. Quản lý liên hệ

Bài 7. Quản lý hoạt động bằng cách sử dụng nhiệm vụ

Bài 8. Chia sẻ không gian làm việc với người khác

Bài 9. Quản lý file bên ngoài

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng