Lời nói đầu

Vất vả khi phải căn chỉnh cho bảng dữ liệu cân đối, khó khăn khi thể hiện số liệu nhanh và đẹp bằng biểu đồ, thích thú sử dụng các phong cách sẵn có của Word nhưng không biết làm thế nào để tạo phong cách riêng phù hợp với nhận diện thương hiệu của công ty, kinh hoàng khi phải gửi thư mời riêng biệt tới hàng ngàn khách hàng v.v..

Mục tiêu

  • Thể hiện được các số liệu trực quan với bảng và biểu đồ.
  • Thiết kế được tài liệu có định dạng thống nhất phù hợp với nhận diện thương hiệu.
  • Giảm được thời gian xây dựng và hạn chế rủi ro bằng cách tự động hóa được việc nhập và hiển thị dữ liệu, bố cục văn bản.
  • Xử lý được các tài liệu dài không giới hạn số trang.
  • Tự động xây dựng nội dung với số lượng lớn.