Mục Tiêu

  • Triển khai được các lớp học hấp dẫn thông qua việc thiết kế và thực hiện các bài giảng trực tuyến tương tác cao phối hợp nhiều công cụ.
  • Tiết kiệm được nhân lực, chi phí, thời gian thông qua việc số hóa các bài giảng sử dụng phần mềm Camtasia.

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian: 2 ngày.
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE.