Lời nói đầu

Lúng túng khi cài đặt được phần mềm cần sử dụng trên điện thoại; máy điện thoại của mình nhưng người khác có thể biết, theo dõi được những gì mình đang có; mất thiết bị là mất danh bạ, rò rỉ thông tin cá nhân v.v..