Lời nói đầu

Người ngồi yên lại hóa ra kẻ nguy hiểm, thư báo điềm lành mà hóa ra mang toàn virus, đang cần kiểm tra email mà không dám mượn máy vì sợ bị lộ mật khẩu mất thông tin quan trọng, hình ảnh thông tin nhạy cảm của cá nhân có thể xuất hiện trong các phòng chat kín mà bản thân không hay biết v.v..

Mục tiêu

  • Hiểu rõ các rủi ro khi vào mạng internet, thư điện tử, mạng xã hội.
  • Thiết lập được các yếu tố bảo mật để hạn chế bị theo dõi khi sử dụng mạng Internet.
  • Thiết lập được các yếu tố bảo mật cho thư điện tử, mạng xã hội để không mất tài sản cá nhân và ảnh hưởng tới đối tác, người thân, bạn bè.