Lời nói đầu

Có trong tay một lượng dữ liệu lớn nhưng vất vả khai thác khi phải ngồi tìm kiếm hàng tiếng đồng hồ để có thể xây dựng được vài dòng công thức cho ra số liệu mình cần.
Trong khi chỉ vài giây để ra số A, vài giây nữa nảy số B, vài giây sau nguyên một chuỗi số liệu thống kê hiển thị rõ ràng trên biểu đồ tiết lộ thói quen mua sắm của khách hàng theo từng thời kỳ v.v..

Mục tiêu

  • Xây dựng được các báo cáo PivotTable với công cụ hỗ trợ mô hình hóa dữ liệu.
  • Xử lý các lỗi gặp phải khi làm việc với PivotTable.