Mục Tiêu

Chuẩn hóa kỹ năng theo đúng phiên bản ứng dụng cho tổ chức yêu cầu chất lượng đào tạo cấp cao, đảm bảo khai thác đầy đủ tính năng, từ đó:

  • Rút ngắn thời gian hoàn thành công việc.
  • Cải tiến quy trình xử lý công việc.

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian: Thay đổi tùy theo học từng môn riêng rẽ hay cách phối hợp môn.
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE, OnlineAnyTime.