Lời nói đầu

Microsoft Word là chương trình soạn thảo, xử lý văn bản phổ biến với tất cả mọi người dùng máy tính trên toàn thế giới, được phát triển bởi Microsoft và thuộc bộ ứng dụng Microsoft Office.Thông qua các công cụ định dạng Microsoft Word giúp bạn tạo ra các tài liệu có chất lượng chuyên nghiệp một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, Word còn bao gồm các công cụ chỉnh sửa và sửa đổi giúp bạn có thể cộng tác với mọi người một cách dễ dàng.
Officelab sẽ bổ sung các kiến thức cho học viên từ cơ bản đến nâng cao qua ba phần của giáo trình giảng dạy.
Phần 1

Khóa học gồm các nội dung phải biết để sử dụng ứng dụng Word được thuần thục làm nền tảng để phát triển kỹ năng làm việc với ứng dụng Word trong tương lai.

Phần 2

Khóa học gồm các kiến thức tăng tốc quá trình làm việc sau khi người học đã nắm vững những nội dung trong khóa học Word phần 1.

Phần 3

Khóa học nâng cao, chuyên sâu giúp hoàn thiện các kỹ năng sử dụng Word cho học viên, giúp cho học viên vận dụng kỹ năng vào trong báo cáo nhiều hơn, đẹp hơn.

Word  Phần 1

Bài 1. Làm quen với Microsoft Word

Bài 2. Định dạng văn bản và đoạn

Bài 3. Làm việc hiệu quả hơn

Bài 4. Quản lý danh sách

Bài 5. Làm việc với bảng

Bài 6. Thêm đối tượng đồ họa

Bài 7. Điều khiển bố cục

Bài 8. Chuẩn bị xuất tài liệu

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng

Word Phần 2

Bài 1. Tổ chức nội dung với bảng và biểu đồ

Bài 2. Tùy chọn định dạng với Style và Theme

Bài 3. Chèn nội dung sử dụng Quick Parts

Bài 4. Định dạng tự động với Template

Bài 5. Điều khiển luồng văn bản

Bài 6. Quản lý tài liệu dài

Bài 7. Sử dụng Mail Merge

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng

Word  Phần 3

Bài 1. Thao tác với hình ảnh

Bài 2. Sử dụng các yếu tố đồ họa tùy chỉnh

Bài 3. Làm việc cộng tác

Bài 4. Thêm tài liệu tham khảo và liên kết

Bài 5. Bảo mật tài liệu

Bài 6. Quản lý nội dung bằng biểu mẫu

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng