Lời nói đầu

Sử dụng các nội dung nhiều chữ, sử dụng các bảng số dài dằng dặc khô khốc vô hồn khiến người đọc mệt mỏi, chán nản. Trong khi biểu đồ là đối tượng giúp người xem dễ dàng nhận diện xu hướng, nhanh chóng nhìn ra được vấn đề đang gặp phải v.v..

Mục tiêu

  • Trực quan hóa được dữ liệu với các loại biểu đồ trong các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint.
  • Tăng hiệu quả trình bày về thẩm mỹ và giúp người nghe tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn.