Mục Tiêu

Giúp ngăn ngừa mất cắp dữ liệu, rò rỉ dữ liệu, nâng cao nhận thức và giúp xây dựng quy trình bảo mật thông tin cho Doanh Nghiệp

Kế Hoạch Đào Tạo

  • Thời gian: 1 ngày.
  • Hình thức: Inhouse, OnlineLIVE, OnlineAnyTime.