Lời nói đầu

PowerPoint nằm trong bộ công cụ Microsoft Office, là một phần mềm trình chiếu sử dụng các slide để truyền tải thông tin. Nó cho phép người dùng tạo ra những slide phục vụ các buổi thuyết trình để thể hiện những thông điệp trong các lớp học hoặc buổi họp.
Officelab sẽ hướng dẫn học viên xây dựng những slide báo cáo từ cơ bản đến nâng cao giúp cho những slide đẹp và hấp dẫn trong các buổi họp quan trọng.
Phần 1

Trong khóa học này, học viên sẽ sử dụng PowerPoint để bắt đầu tạo các bài thuyết trình đa phương tiện động, hấp dẫn. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể tạo và cung cấp các bản trình bày đa phương tiện hấp dẫn truyền tải những điểm chính trong thông điệp của bạn thông qua việc sử dụng văn bản, đồ họa và hình ảnh động.

Phần 2

PowerPoint Phần 2 cung cấp cho học viên các công cụ nâng cao có thể giúp trình bày các bài thuyết trình trong hầu hết mọi tình huống, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức.

Powerpoint  Phần 1

Bài 1. Khởi đầu với PowerPoint

Bài 2. Tạo một bản thuyết trình

Bài 3. Điều chỉnh văn bản

Bài 4. Thêm các đối tượng đồ họa

Bài 5. Điều chỉnh các đối tượng trong bản thuyết trình

Bài 6. Thêm bảng cho bản thuyết trình

Bài 7. Thêm biểu đồ cho bản thuyết trình

Bài 8. Chuẩn bị cho việc thuyết trình

 

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng

PowerPoint  Phần 2

Bài 1. Tùy biến môi trường PowerPoint

Bài 2. Tùy biến bản thiết kế

Bài 3. Thêm SmartArt và công thức toán học

Bài 4. Làm việc với đối tượng âm thanh và hình ảnh

Bài 5. Làm việc nhóm

Bài 6. Tùy biến quá trình chiếu

 

Học Phí Online Any Time: 499.000 đồng