Hướng dẫn tổ chức lớp học ảo

Nhằm chia sẻ các giá trị hữu ích tới cộng đồng, Officelab.vn đã xuất bản trang web hướng dẫn cách tổ chức lớp học ảo.

Thời gian vừa qua dịch nCoV (COVID-19 aka SARS-CoV-2) đã khiến nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng. Đặc biệt các khóa đào tạo inhouse của nhiều công ty đào tạo bị hủy bỏ với thời điểm hoạt động lại đều là “sau dịch”.

Nhiều công ty tổ chức đã tìm kiếm các biện pháp thay thế bằng cách xây dựng các khóa đào tạo online thông qua sức mạnh của mạng internet, nhưng đôi khi nội dung học chỉ dừng lại ở việc chia sẻ video, hoặc tương tác theo hướng giảng viên nói, học viên nghe.

Để khắc phục tình trạng trên và chia sẻ những giá trị hữu ích tới cộng đồng, Officelab đã lập trang web chia sẻ cách tổ chức lớp học ảo với tiêu chí nhẹ, không tốn chi phí hoặc chi phí thấp, khả năng tương tác cao giữa giảng viên và học viên v.v..

Các bạn có thể truy xuất vào trang hướng dẫn tại địa chỉ: https://lophocao.officelab.vn.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hãy bắt đầu nào

Nếu bạn muốn nhận được tư vấn miễn phí, hãy điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.